ISTJ – De plikttrogna

Den ansvarstagande och hårt arbetande typen. De är särskilt uppmärksamma på livets detaljer och är noggranna med att fakta är rätt. Eftersom de är konservativa av naturen är de ofta mycket ovilliga att ta risker i livet.

De plikttrogna trivs med att arbeta själva och i sin egen takt.De vet vad som behöver göras och hur det ska göras.

Comments are closed.