ESFJ – Minglaren

Den sociala typen med många åsikter. de är särskilt uppmärksamma på sina egna och andras känslor. De tenderar att vara mycket medvetna om vilka värderingar som gäller i deras sociala grupp och att se saker som antingen rätt eller fel, bra eller dåligt, svart eller vitt. De är ofta traditionella i sina värderingar och sätta familjen och vännerna främst.

Minglarna är jordnära praktiska människor och väldigt angelägna om att se så att alla har det bra. Det gör att de trivs på sociala arbetsplatser. Eftersom de gillar att hålla sig själva och sina saker prydliga och i ordning trivs de också ofta på arbetsplatser där det är viktigt.

Comments are closed.