INFP – Riddaren

Den meningssökande och okonventionella typen. De är noggranna med att deras värderingar och deras handlingar ska stämma överens. Ofta utvecklar de en passion för konst eller exotiska former av självuttryck.

De gillar arbete som ligger i linje med deras djupt kända värderingar och ogillar vardagliga sysslor och göromål. De kan uppskatta att arbeta ensamma under lång tid och är gladast när de kan sjunka in i projekt som de tycker är personligt meningsfulla på ett djupare plan.

Comments are closed.