INFJ – Psykologen

Den eftertänksamt kreativa och empatiska typen. De är särskilt uppmärksamma på att tänka ut nya och bättre sätt att hjälpa människor få sina behov mötta. De kan vara väldigt självständiga och kan arbeta outtröttligt för att uppnå sina mål. Ofta kan de behöva en vänlig påminnelse om att inte ta sig själva på så stort allvar och istället njuta av vägen likväl som att uppnå målet.

De uppskattar arbetsmiljöer där de kan sätta upp mål och hjälpa människor att växa. Eftersom de är så bra lyssnare och har stark integritet blir de ofta uppskattade ledare på arbetsplatsen.

Comments are closed.