ENFJ – Den omtänksamme

Den entusiastiska och relationsbyggande typen. De är särskilt uppmärksamma på om det råder harmoni mellan människor eller inte. De är utmärkta på att skapa personliga relationer, men kan vara överdrivet känsliga och ta saker personligt i onödan. Dä de är utmärkta på att känna på sig vad andra behöver är de ofta utmärkta kommunikatörer.

De gillar att arbeta med många människor, många projekt och tydliga mål för vad som ska göras. Det de gillar allra bäst är att hjälpa andra människor nå sin fulla potential. De är ofta mycket produktiva och organiserade, men löper ständigt risken att bli utbrända eller känna sig ouppskattade.

Comments are closed.