Idealisten

Idealisten

“Människan i främsta rummet!”

Idealister är framförallt intresserade av människor och relationer – men på ett abstrakt plan. De återfinns ofta som exempelvis präster, psykologer eller med personalfrågor. Mahatma Gandhi är den kanske mest kända Idealisten. Moral och andlighet är exempel på abstrakta människoorienterade begrepp som Idealister ofta dras till – och ägnar en oerhört stor energi åt. De är ofta entusiastiska och fantasirika – och mår som allra bäst när de får möjlighet att hjälpa andra människor utvecklas.

Idealister har en talang för kreativa lösningar och relationer vilket gör att de ofta trivs bra med arbete som innebär att att snabbt sätta sig in i och lösa kommunikativa problem. Typexempel på detta är att arbeta som organisations- eller kommunikationskonsult. I det senare fallet föredrar de oftast den första kreativa fasen och kundkontakten framför att planera och genomföra delmoment. De hatar rutinarbete – annat än möjligen för en stunds omväxlings och avkopplings skull.

Comments are closed.