ISTP – Mekanikern

Den självständiga och problemlösande typen. De är särskilt uppmärksamma på stundens krav och är mästare på att hitta snabba och flexibla lösningar på hastigt uppdykande praktiska problem. De föredrar oftast att tänka ut en egen lösning på ett problem över att be om hjälp och undviker ofta personliga konflikter snarare än konfronterar dem.

Mekanikerna uppskattar särskilt att arbeta med andra självständiga och mycket kompetenta personer. De söker ofta upp äventyr och spänning både priva och på jobbet. Denna smak för risktagande gör att de gärna söker sig till saker som att köra racing-bil eller arbeta som poliser eller brandmän.

Comments are closed.