ESTP – Genomföraren

Den aktiva och lekfulla typen. De är särskilt uppmärksamma på människor och saker runt omkring dem och är oftast fulla av energi. De pratar, skämtar och ägnar sig åt fysiska utomhusaktiviteter.

Genomförarna är som gladast då de får arbeta i aktion-späckade miljöer som kräver deras fulla uppmärksamhet och fokus. De kan vara väldigt impulsiva och föredrar att starta saker snarare än att avsluta dem. De kan ha svårt att sitta still eller overksamma nån längre stund.

Comments are closed.