ESTJ – Vän av ordning

Den organiserande och effektiva typen. De är särskilt uppmärksamma på att sätta mål och projektleda så att alla resurser används maximalt. När de väl bestämt sig för något kan de vara väldigt svåra att övertyga om nåt annat. De lyssnar på hårda fakta och kan ha svårt att acceptera nya innovativa sätt att göra saker på.

Vän av ordning trivs ofta i välstrukturerade arbetsmiljöer med klara regler för hur saker ska göras. De respekterar auktoriteter och är lojala sin grupp.

Comments are closed.